News: Group healing/meditation session with singing bowls every week! Read more from here.

Välkommen till Dechen

Dechen betyder "stor salighet"

på tibetanska språket.

Jag hjälper dig så att du kan känna "dechen" under behandlingarna och

även i ditt dagliga liv.

Healing

Kom i balans


Kropp och sinne hör ihop.

Låt din kropp och själ finna balans genom Reiki och singing bowl healing.

Singing bowl healing

     En singing bowl (klangskål) är bokstavligen en “sjungande” metallskål.

     Ljudet och vibrationen från metallskålarna ger oss en obeskrivlig avslappnande och helande känsla. Det djupa ljudet och de små vibrationerna smälter samman i kroppen och hjälper oss att harmoniseras i varje hörn av kroppen. Det har gjorts en hel del undersökningar som visat på ljudets fysiska och känslomässiga effekter. Denna healingmetod har använts inom sjukvården på vissa håll.

Se exempel:

The Healing Power of Sound" by Dr. Mitchell Gaynor

Historia


     Historien om klangsskålar är full av mysterium.
Eftersom skålarna kallas ”tibetanska singing bowls” användes / används de tydligen i Tibet men det är oklart hur de ursprungligen tillverkades eller vem som använde dessa skålar för healing.

     Det sägs att skålarna fanns redan före Buddhas tid, det vill säga för mer än 2500 år sedan. Men i Buddhas tid användes skålarna främst av munkar för att tigga eller helt enkelt för att äta ur den snarare än healing.

När buddhismen spreds till länderna kring Indien fördes skålarna till Tibet, Korea och hela vägen till Japan. I Japan kan du hitta de större skålarna i buddhistiska tempel (kallad Keisu / Kinsu) och de mindre i familjealtare i hemmet (kallas Orin). De används för ritualer.


     Hur kom det sig att dessa ”tiggar-skålar” blev rituella redskap och senare verktyg för healing? Det sägs att endast höga Lama'er i buddhistiska tempel i Tibet tilläts använda skålarna till hemliga ritualer medan andra munkar inte kände till dem alls. Det är därför som mycket är okänt om skålarna. Men återigen, har vi inte all fakta. Många dokument förlorades i den kinesiska invasionen på 1950-talet. Människor på flykt från Tibet vid den tiden förde ut skålarna ur landet som deras ägodelar i hopp om att byta till sig förnödenheter ifall de skulle hamna i nöd. Det var så sångskålar spreds i västländer också.


     I Tibet har de en gammal shamanistisk-animistisk religion Bön som har funnits mycket längre tid än buddhismen. Med tiden har Bön påverkats av buddhismen men är fortfarande en religion i Tibet. Enligt Jansen * är det en "shamanisk gren av buddhismen".
     På andra sidan av Himalayas bergskedja har skålarna även använts av shamaner i Nepal. Dessa aktiviteter av shamaner på båda sidor av bergen kan vara ursprunget till klangskålarna som ett verktyg för healing.
Som sagt är historien om klangskålar som ett healingverktyg höljd i dunkel. Det finns inte heller många människor kvar i Tibet som kan berätta historier från tiden före 1950-talet.

Klangskålarnas material


     De är gjorda av metall. Vanligtvis är en skål gjord av 5 till 12 olika sorters metall. I mina skålar används 7 sorters metall, vilka repektive motsvarar olika planet:

     Guld - sol

     Silver - måne

     Kvicksilver – Merkurius

     Koppar - Venus

     Järn - Mars

     Tenn - Jupiter

     Bly - Saturnus

Mängden kvicksilver är liten och används för att eliminera orenheter i metallerna.


Dessutom är skålarna jag använder så kallade full moon bowls som bara tillverkas på fullmånenätter. Hantverkarna renar sig själva och utför ritualer innan de börjar arbeta med dessa skålar. Skålarna innehåller krafter från fullmånen.

Healing


     Genom ljudet och vibrationen från skålarna, som är placerade runt dig eller på din kropp, harmoniseras din energi. Ljudet från skålarna ger inte en konkret ton som C, D, E, osv utan den ger flera övertoner. Vibrationer som utstrålas från skålarna går in i kroppen och ger en massage på cellnivå.


     Människokroppen består till 70-80% av vatten. Liksom en sten ger ringar på vattenyta, påverkar vibrationerna från skålarna vattnet inuti din kropp och sprids genom hela kroppen. Dessutom leder ljudet och vibrationen dig till ett tillstånd av djup meditation och där en teta-våg uppstår i hjärnan (långsammare än alfa-våg som uppstår i avslappnat tillstånd). Du kommer att känna dig helt avslappnad både fysiskt och mentalt efter sessionen.

     Det finns också en andlig aspekt. Det sägs att skålarna förenar mottagaren och universum. Enligt en tibetansk buddhistmunk står ljudet för Buddhas lära om bredd och tomhet.


     Hur det känns beror på mottagaren. Liksom Reiki verkar skålarnas healingkraft på den plats där den behövs. Utövaren bestämmer intuitivt skålarnas placering och dess ljudstyrka och längd, genom att noga observera ljudets förändring och mottagarens tillstånd.

     Mottagaren kommer att hamna i ett tillstånd mellan sömn och vakenhet och det är inte ovanligt att du somnar. Du kanske ser några visioner eller har intressanta drömmar. Det kan få dig att skratta eller gråta. Det finns några fall där kronisk ledvärk är borta efter en session.
     Vibrationen inuti din kropp kvarstår även efter sessioner. Ibland kan du känna den även efter flera timmar. Vissa upplever att ”något är på gång” i kroppen.

Källförteckning

Jansen, Eva Rudy (2002). Singing bowls A practical Handbook of Instruction and Use. Dehli: New Age Books.

Shrestha, Suren (2009). How to heal with singing bowls: traditional Tibetan healing methods. Boulder: Sentient publications

Subedi, Salil (2016). Singing Bowl A Nepal instrument for Tuning the Mind Healing the Body, Kathmandu: The Himalayan Singing Bowl Centre

https://www.bodhisattva.com/tibetan-singing-bowl-history/

https://www.massagearoundtheworld.com/blog/origin-singing-bowl/

Jag lärde mig singing bowl healing genom Mr. Shree Krishna Shahi i Katmandu, Nepal. Vi kallar honom Shree-dai (bror Shree) med respekt och tillgivenhet. Han växte upp med att se sin farfar som var en shaman. I mer än 30 år har han arbetat som healer (även om han inte är glad att bli kallad så), lärare och musiker både i Nepal och andra länder.

Reiki healing

     Reiki healingmetoden praktiseras genom handpåläggning med hjälp av energi från universumet. Ordet Reiki består av två delar: “rei” och “ki”

"Rei" betyder mirakulös, mystisk, helig och

"Ki" är energi.

Mirakulös energi, det är Reiki.


     Reiki är en outtömlig energi från universumet och den finns överallt. Det är en väsentlig energi för alla varelser.

     Du kanske har upplevt att du mår bättre när du går i skogen. Eller känner dig avslappnad bara genom att få varmt solljus på kroppen. Denna naturliga energi som leder oss till ett harmoniserat och avslappnat tillstånd är också en del av universums energi.


     Vi har alla Reiki i vår kropp som självläkande energi. När du har ont i magen, kanske du automatiskt lägger händerna på magen. När ett barn faller och skadas, blåser du på såret eller berör barnet försiktigt med händerna för att få hen att må bättre. På så sätt använder du din egen helande energi för att läka dig själv och andra.


     Reiki healing hjälper till att väcka din egen helande energi och får din sinne och kropp i harmoni. Reikienergi fungerar även på djur, växter och föremål.
Reiki fungerar för varje individs bästa !

Hur går en session till?


     Behandling sker genom handpåläggning. Utövaren lägger sina händer på olika delar av mottagarens kropp. Vi använder också en hands-off-metod när vi till exempel skannar av kroppen.
     Hur mottagaren känner skiljer sig mycket från person till person. Vissa känner sig varma och andra kalla, ibland kan du få en stickande känsla. Det är inte ovanligt att du känner dig lite yr efter behandlingen beroende på vad din kropp behöver. Dina känslor kan också stimuleras. Du kan känna dig glad, ledsen, arg osv under sessionerna.
     Men Reiki arbetar för varje individs bästa. Reikienergi helar ställen på kroppen där den bäst behövs, vare sig fysiskt eller mentalt.
     Med andra ord kan vi utövare inte kontrollera energin. Till exempel kan jag inte kontrollera hur mycket energi jag kan skicka till dig. Även om jag vill skicka mer eller mindre energi kan jag inte justera styrkan. Detta eftersom Reikienergin från universumet vet hur mycket mottagaren behöver. Så vad jag, som utövare, gör är att lämna allt i Reikis händer och skicka energin som den är utan att blanda in min egen energi.

Reikis historia


     Reiki är ett healingsystem som utvecklades 1922 av en japansk man, Mikao Usui (1865 -1926).

     Healingmetod med handpåläggning har funnits längre i andra delar av världen som Tibet. Men det var Mr. Usui som etablerade Reiki-healingkonst som ett system. Efter att ha avslutat olika studier som historia, medicin, religionsstudier, psykologi och så vidare, både inom och utanför Japan, gick Usui till Mt. Kurama i Kyoto för att söka efter Satori = upplysningen. Medan han fastade och mediterade på berget blev han plötsligt inspirerad av Reiki den 21: a dagen och uppnådde andlig upplysning. Samtidigt fick han en helande förmåga.


     Med en önskan om att dela denna förmåga med så många människor som möjligt grundade han "Usui Reiki Ryoho Gakkai" 1922 i Tokyo. Bland de direkta lärjungarna till Usui sensei fanns Mr. Chujiro Hayashi (1879-1940) som tidigare var kapten för den kejserliga flottan. Mr. Hayashi öppnade sin klinik "Hayashi Reiki Kenkyukai" 1931 och fortsatte utöva healingkonsten och ansträngde sig för att sprida metoden.


     Ms. Hawayo Takata (1900-1980) var en av studenterna till Hayashi sensei och blev senare en Reiki shihan (lärare). Hon var andra generationens japansk-amerikanare, född i Hawaii. Hon mötte Hayashi senseis Reiki healingkonst när hon besökte Japan för behandling av sin gallblåsesjukdom. Hon återhämtade sig helt från sjukdomen utan att genomgå operation. Ms. Takata lärde sig Reiki från Hayashi sensei och efter hemkomst till Hawaii öppnade hon egen klinik. Många shihaner föddes under hennes Reiki-läror och sedan dess har Reiki spridits i västvärlden. I Japan är det bara på senare tid som den "västerländska stilen" av Reiki återvänt och spridits i landet. Å andra sidan har traditionell Reiki också praktiserats och "Usui Reiki Ryoho Gakkai" grundad av Usui sensei är fortfarande aktiv.

Min lärare Mr. Hyakuten Inamoto var elev hos Ms. Chiyoko Yamaguchi (1921-2003), som i sin tur var en av närmsta lärjungar hos Hayashi sensei. Inamoto sensei tillhör alltså den fjärde generationen från Usui sensei.
Inamoto sensei grundade "Komyo ReikiDo" som är en Usui Reiki healingkonst i Hayashi-stil. Han har undervisningar både i och utanför Japan och lär ut japansk Reiki över hela världen.
Komyo ReikiDo är ett Reiki system utan extra tekniker, d.v.s. en ren och enkel ”Reiki utan tillsatser”.


Hemsida→Komyo ReikiDo

För en hälsosam

kropp och själ


Svensk massageteknik har över100 års historia. Metoden hjälper till att minska fysisk smärtasåväl som stress. Bra för underhåll av din kropp och själ också.


Massage

     Det finns många positiva effekter du kan få från massage.
Den primära effekten är att mjuka upp spända muskler.
Men du kan förvänta dig mycket mer som;
- effekter på blodcirkulationen

   → förbättrar blodcirkulationen, ökar temperaturen i musklerna, vidgar kapillärerna
- effekt på lymfsystemet

   → ökar lymfcirkulationen
- effekter på nervsystemet

   → sänker blodtrycket, lindrar smärta genom stimulering av tryck- och beröringsreceptor
- effekter på hormonutsöndringen

   → ökad utsöndring av oxytocin, endorfiner (båda är så kallade “lyckohormoner”),

     minskad utsöndring av stresshormoner.
- effekter på skelettmuskulaturen

   → minskar muskeltonus, förbättrar flexibilitet och elasticitet, ökar musklernas näringsintag, 

    optimal återhämtning, inaktiverar triggerpunkter
- lindrar ledvärk
etc.

Å andra sidan, när muskelspänningar inte frigörs, kan det orsaka;

- begränsad rörlighet

- huvudvärk

- stela muskler / leder

- sömnstörning


     Jag använder tekniker baserade på svensk klassisk massage, PNF (proprioceptiv neuromuskulär facilitering = statisk stretching), PIR (Postisometrisk Relaxation) och trigger point-behandling efter behov.

Historia


     Massage omnämns för första gången i historien år 3000 f.Kr. i Kina. 2000 år senare, omkring 1000 f.Kr. sprids massage till Indien.

     I Europa var det Hippokrates (460-377B.C.) som för första gången beskrev effekterna av massage. En grekisk läkare Galudius Galenus (131-200) skrev också många dokument om manuell medicin. Senare på 1500-talet studerades effekterna av massage i Frankrike och på 1700- till 1800-talet förespråkade den svenska läkaren Per-Henrik Ling (1776-1839), känd som gymnastikens fader, effekterna av gymnastiska rörelser inklusive massage. Lings idé spreds till andra västländer och det sägs att den holländska utövaren Johann Georg Mezger (1817-1893) var den person som introducerade massage till akademiska kretsar och utvecklade systemet som idag kallas för ”svensk massage”.

Tjänster

Singing bowl healing 60min.

Genom att ta emot det behagliga ljudet och vibrationen från klangskålarna kommer du uppnå helt avslappnat tillstånd. Effektivt mot smärta, stress, ångest och så vidare. Också bra mot fysisk smärta, eftersom vibrationerna ger dig massage på cellnivå.
Under sessioner ligger du på en madrass på golvet, helt påklädd.

680 SEK

Reiki healing 60min.

Reiki är en mjuk och effektiv metod vid smärta, stress, ångest och så vidare. Under sessioner ligger du på en massagebänk helt påklädd. Det kan vara bra att ha på dig lösa bekväma kläder.

680 SEK


Healing session (healing + massage) 70min.

Speciell metode av sound therapi kombinerat med massage hjälper dig för att få din egen healingkraft tillbaka.

Efter sessionen är det tid för feedback och prata vad vi upplevt, om ni vill.

Väldigt bra för stresshantering eller bara för att avslappe din kropp och sinne helt.

700SEK

Massage 30/45/60/100 min.

För smärtlindring och avkoppling genom att använda olika tekniker baserade på svensk klassisk massageteknik.


450/560/680/ 1000 SEK

*För Epassi kunder läggs 10% på det ordinarie priset

About me


Masumi Diato: healer, terapeut, singingbowl player


Föddes i en liten stad Kakogawa, Hyogo, Japan.

Sedan tonåring, har kropp och hälsa varit hennes stora intresse.

Flyttat till Danmark 2008 och vidare till Sverige 2010. Jobbat som turistguide/översättare.

År2019 diplomerad som medicinsk massageterapeut och börjat bedriva sinegna klinik i Malmö.


Upplevelsen av återhämtning från dermatit efter alternativmedicin behandlingar (Tibetanska medicin och Kinesiska medicin) gör hennes intresse förkropp och sinne ännu större och börjat att lära Tibetanska medicin.


Orden av hennes lärare i Tibetanska medicin:


”Ävenom du har många tekniker, om du inte är en bra Dharma practitioner,läkningseffekt är liten.

Utanmånga tekniker, men om du är en bra practitioner ochhåller på att praktisera Dharma, kan duläka andra effektivt”


imponerad henne så mycket att det motiverar henne att lära Tibetansk Buddhism på allvar.


För närvarande jobbar hon som helare, terapeut och singingbowl spelaremedan hon tillbringer några månader per år i Indien och Nepal för att praktisera under Buddhist Lamas.


Januari 2019:avslutad kurs i Tibetan Singing Bowl Therapy and Sound Healing i Kathmandu, Nepal
Juni 2019: certifierad medicinsk massageterapeut
Juni 2019: certifierad massör av Branschrådet Svenskmassage
November 2019: avslutad Reiki shoden (nivå I) ochchuden (nivå II) av Komyo ReikiDo, Kyoto, Japan.

Juli 2022: avslutad kurs i Tibetan medicine basic course av Tibetan Medicine Education Center


with my singing bowl teacher, master Shree

GALLERY

conscious-design-Hn4wYHOaeIc-unsplash
received_923040822175127
20231229_170520
20230127_163929
received_5946265368810059
20230603_135044
20231229_170144

Bokning

Boka tid från denne sida.

Kontakt


Skriv e-post till

dechen@masumidaito.com

eller använd formuläret nedan.

 
 
 
 
 
unsplash